W klimacie Jubileuszu

„Ach mój Boże, kiedy się doczekamy klasztoru redemptorystek w Polsce?. (...)W moim przekonaniu w naszej polskiej prowincji dopiero jak będziemy mieli redemptorystki modlące się za nas (...) wtedy nastąpi rozkwit Zgromadzenia w Polsce. szczęśliwy będzie ten nasz ojciec, który sprowadzi je do naszej Ojczyzny” (Wspomnienia – sługa Boży Bernard Łubieński – CSsR).

Przygotowując się do jubileuszowych uroczystości przeżywałyśmy w poniedziałek, 22 września dzień skupienia, który poprowadził dla nas o. Kazimierz Fryzeł. Posłuchaj